A borvidék jöv?je

136Ma móri borvidéken a sz?lészet-borászat jellemz?en családi pincészetekben folyik, amelynek eszközigényét, termel?i kapacitásait, marketing módszereit és értékesítési piacait fáradtságos munkával, fokról-fokra igyekeznek a borosgazdák megteremteni. A sz?lészet-borászat fejlesztése komoly t?két igényel, amelyet a családi pincészetek az ágazat jelenlegi jövedelemtermel? helyzetében nehezen tudnak saját er?b?l el?teremteni. A móri borászok ezért a jöv?ben fontosnak tartják egy önálló borvidéki palackozóüzem létrehozását, amelyben a gazdák is résztulajdonosok lehetnek és így kedvez?bb feltételek mellett vehetik igénybe a szolgáltatást. Többek között ezzel a céllal, továbbá a közös borértékesítési marketing megvalósítása miatt alapította meg 2003-ban 23 borosgazda a Móri Ezerjó Borászati Kft-t, amely a jöv?ben pályázati forrásokat is fel kíván kutatni a sz?lészet-borászat fejlesztésére. Számukra is nehézséget okoz jelenleg a pályázathoz szükséges saját er?, illetve bankgarancia el?teremtése . Ezt a helyzetet jól jellemzi, hogy a Móri Ezerjó Borászati Kft. által pályázati támogatással megvalósítani tervezett borfeldolgozó és palackozó üzem létesítéséhez igényelt önkormányzati hozzájárulást , illetve pályázati garanciavállalást a termel?k kérése ellenére Mór Városi Önkormányzat képvisel?-testülete 2004. márciusban nem támogatta.
 


135A min?ségi borok hírnevének és a kitartó propagandának köszönhet?en a Móri borvidéken is terjed a borturizmus, ma már a pincelátogatás mellett számos, a borhoz kapcsolódó színvonalas borvidéki turisztikai rendezvényen vehetünk részt.
Ez nagyban segíti a megtermelt kiváló min?ség? borok értékesítését, de a továbblépéshez nagyobb összefogásra és küls? segítségre is szükség van. A borvidék sorsát az is befolyásolja, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz sok régebbi szabályt megváltoztat és újabb alkalmazkodási kényszert jelent majd a bortermel?k számára.
 


Valószín? ezért, hogy a Móri borvidék gazdáinak szorgalmán és hozzáértésén, az önkormányzati vezet?k segít? hozzáállásán túl f?leg a magyar kormányzati és az EU döntéshozók szándékain múlik, hogy milyen lesz a Móri borvidék jöv?je, és ki tudja-e használni a belföldi, és az egységes európai piacon megnyíló értékesítési lehet?ségeket. Erre befolyással lehet a 22 magyar borvidék 6 borrégióban történ? tervezett egyesítése. Amennyiben az elképzelés megvalósul, a Móri Borvidék az Észak-Dunántúli Borrégió (VI. Borvidék) része lesz, az Ászár- Neszmélyi, az Etyek-Budai, a Pannonhalmi és Soproni Borvidékkel egyetemben.

Végezetül bemutatjuk a Móri Borvidék SWOT-analízisét, amely segítségünkre lehet a fejl?dést el?mozdító er?sségek és lehet?ségek, illetve a hátráltató gyengeségek és fenyegetettségek feltérképezésben.

A borvidék er?sségét jelent? sajátosságok, adottságok a következ?k:


- A borvidék szép természeti környezete, a Vértes és a Bakony hegységek közelsége
- A Móri Ezerjó csak itt terem, ez felhasználható a vendégek idecsalogatásához.
- Barátságos és vendégszeret? emberek lakják e tájat
- Mór kisváros és a Vértesalja sajátos bája, hangulata
 

- Az átlagosnál többen beszélik az idegen nyelveket, els?sorban a németet
- Jók a nemzetközi, illetve testvérvárosi kapcsolatok
- Jó a térség földrajzi elhelyezkedés (Budapest, Székesfehérvár, Balaton közelsége)
- Az önkormányzatok vállalkozásbarát politikát folytatnak
- A borvidéki pincesorok viszonylag jó állapotban vannak


A borvidék gyengeségei megmutatják, hogy hol kell fejleszteni, és mit kell pótolni:
- A bortermel?k közötti összetartozás, kohézió hiánya
- A turistaforgalom szezonális jellege
- Hiányosságok tapasztalhatók az egyes települések infrastruktúrában / úthálózat, közm? /
- Alacsony színvonalú a turisztikai infrastruktúra, nem megfelel? számú és min?ség? a fogadókapacitás
- Gyenge információáramlás a turisztikai szervezetek felé
- Az egyes rendezvények propagandája, tálalása nem megfelel?

A lehet?ségek meghatározzák azt az irányt, amerre a fejlesztéseket végre kell hajtani:
 


- Márkás, jó nev? borok és pincészetek vonzereje / pl.: Bozóky /
- Az Ezerjó borút, mint turisztikai programlehet?ség kiaknázása
- Új szemlélet? turizmusfejlesztés (falusi-, kiránduló-, kaland-, bor-, kerékpár-, lovas turizmus)
- A borászok egységes fellépése a közös célok érdekében
- Vendégcsalogató rendezvények körének b?vítése
- Jobb, tudatos promóciós tevékenység

A fenyegetettségek mutatják be a fejl?désre veszélyes tényez?ket.

- A móri borvidék egyike a 22 magyar borvidéknek, így velük állandó versenyben van a vendégekért
- A sz?l?ültetvények elöregednek, pótlásuk pénz-, id?- és munkaigényes
- A borpalackozás bizonyos mennyiség felett nehézségekbe ütközik
- Tulajdonviszonyok részbeni rendezetlensége
- Jogszabályváltozások bizonytalanságai
- Döntéshozók és szerepl?k közömbössége a borvidék sorsa iránt

  • сделать ремонты тут