Aprócska kincsünk a múltból:
a kecskehegyi Szent Orbán kápolna


Elöljáróban talán azt kell tisztázni, hogy a keresztény egyháztörténet két Szent Orbán pápáról is tud, de mindkett?r?l elég keveset. Az els? 222-230. között ült Szent Péter trónján, a másik 1099-ben hunyt el, és a Szentföld felszabadítását célzó keresztes hadjáratok elindítója volt. A minket érdekl? I. Szent Orbán pápa (a név jelentése: városi, m?velt ember) valószín?leg Rómában született. Sokat tett a kereszténység terjedése érdekében. ? maga is sok embert térített meg, többek között Szent Cecília férjét, Valerianust is. Két jelent?s intézkedését örökítették meg: elrendelte, hogy a hívek adományát kizárólag csak az Egyház céljaira, a keresztény gyülekezet javára szabad fordítani. A másik: a Krisztus testét jelképez? ostyát és a vérét jelképez? bort csak nemesfémb?l készült edényben: tálkán és kehelyben szabad tartani. Ezért is ábrázolták ?t sz?l?fürttel vagy kehellyel a kezében és ezért lett a sz?l?k, a sz?l?munkások véd?szentje, de a kádárok, kocsmárosok is égi pártfogójukká választották.

    Tiszteletére a sz?l?hegyeken ?t ábrázoló szobrokat állítottak fel, vagy építettek kápolnákat. Elképzelt képét ráfaragták a faprésekre, hordókra, harangokat szenteltek fel a nevére. Neve napján, -május 25-én- körmenetben vonultak szobrához vagy kápolnájához b?séges termést kérve t?le. A Vértes-Bakony sváb falvaiban-ha a Pongrác-Szervác-Bonifác fagyosszentek után Orbán napra sem fagytak el a sz?l?k, a hálás sz?l?sgazdák szobrát borral locsolták le és közben e szavakkal bíztatták: „Trink, Orbám!”, -vagyis: „Igyál Orbán!”.images/cikkek/normal/szorban1.jpg


    Móron, a Vénhegy után másodiknak sz?l?vel kiültetett Kecskehegyen építették fel kápolnáját. Ennek történetét Szeidel Ignácnak, a Lamberg uradalom jószágkormányzójának naplójában olvashatjuk: 1794. február 8-án gróf Lamberg Fülöp kiadta 8. számú parancsát, ennek nyolcadik paragrafusa: „Mivel a kecskehegyi kis kápolna építéséhez téglát és meszet ígértem a kapucinusoknak, ezért a gazdasági hivatal- P(áter) Hospitius hitszónok mindenkori elismervénye fejében- a szükséges téglát és meszet rendelkezésre bocsájtja”.

    A gróf családi tagjai azonban a kis kápolna felépítésén túlmen?en, annak felékesítésére is gondot fordítottak. Lamberg Fülöp öccsének, gróf Lamberg Ferenc Antalnak özvegye, Nádasdy Katalin grófn? pl. egy értékes festményt adott át oltárkép céljából a kapucinusoknak, egy tökéletes másolatát annak az olajfestménynek, melyet 1739-ben Innsbruck városa adományozott Mária Teréziának és a „Segít? Sz?z Mária” elnevezést viselte, s amelyet kés?bb a királyn? neki ajándékozott. Sajnos a kép egy id? után elveszett, az illetékesek kénytelenek voltak azt egy kevésbé értékes másik képpel pótolni.images/cikkek/normal/szorban2.jpg


    Fiatal koromban a kápolna csúcsfalán még látható volt az építésévének vakolatából kialakított dátuma: 1794, de mára ez is elt?nt. Nagyon remélem, hogy a sürg?sen tatarozásra szoruló építmény falára majd fel fog kerülni ismét ez az évszám.
Schwartz Alajos


A móri sz?l?termel?k Szent Orbán napi búcsújának méltó módon történ? megünneplését az idei esztend?t?l a Mór és Pusztavám Közös Hegyközség vezetése – ?seink hagyatékára támaszkodva – szeretné újra hagyománnyá tenni. A május 29-i ünnepélyes Cserhát-d?l?i kereszt újraszentelésén jelentette be a hegyközség hogy, gy?jtést szerveznek a kecskehegyi Szent Orbán kápolna küls? és bels? felújítására: a pénzbeli és társadalmi munka felajánlásokat tisztelettel várják a következ? elérhet?ségeken:

személyesen Móron Zrínyi u. 36. alatt (a T?zoltóság épületben) ügyfélfogadási id?ben, telefonon: 22/ 404-143, 30/ 284-4478,
e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .images/cikkek/normal/szorban3.jpg

  • сделать ремонты тут