Aprócska kincsünk a múltból:
a kecskehegyi Szent Orbán kápolna


Elöljáróban talán azt kell tisztázni, hogy a keresztény egyháztörténet két Szent Orbán pápáról is tud, de mindkettőről elég keveset. Az első 222-230. között ült Szent Péter trónján, a másik 1099-ben hunyt el, és a Szentföld felszabadítását célzó keresztes hadjáratok elindítója volt. A minket érdeklő I. Szent Orbán pápa (a név jelentése: városi, művelt ember) valószínűleg Rómában született. Sokat tett a kereszténység terjedése érdekében. Ő maga is sok embert térített meg, többek között Szent Cecília férjét, Valerianust is. Két jelentős intézkedését örökítették meg: elrendelte, hogy a hívek adományát kizárólag csak az Egyház céljaira, a keresztény gyülekezet javára szabad fordítani. A másik: a Krisztus testét jelképező ostyát és a vérét jelképező bort csak nemesfémből készült edényben: tálkán és kehelyben szabad tartani. Ezért is ábrázolták őt szőlőfürttel vagy kehellyel a kezében és ezért lett a szőlők, a szőlőmunkások védőszentje, de a kádárok, kocsmárosok is égi pártfogójukká választották.

    Tiszteletére a szőlőhegyeken őt ábrázoló szobrokat állítottak fel, vagy építettek kápolnákat. Elképzelt képét ráfaragták a faprésekre, hordókra, harangokat szenteltek fel a nevére. Neve napján, -május 25-én- körmenetben vonultak szobrához vagy kápolnájához bőséges termést kérve tőle. A Vértes-Bakony sváb falvaiban-ha a Pongrác-Szervác-Bonifác fagyosszentek után Orbán napra sem fagytak el a szőlők, a hálás szőlősgazdák szobrát borral locsolták le és közben e szavakkal bíztatták: „Trink, Orbám!”, -vagyis: „Igyál Orbán!”.images/cikkek/normal/szorban1.jpg


    Móron, a Vénhegy után másodiknak szőlővel kiültetett Kecskehegyen építették fel kápolnáját. Ennek történetét Szeidel Ignácnak, a Lamberg uradalom jószágkormányzójának naplójában olvashatjuk: 1794. február 8-án gróf Lamberg Fülöp kiadta 8. számú parancsát, ennek nyolcadik paragrafusa: „Mivel a kecskehegyi kis kápolna építéséhez téglát és meszet ígértem a kapucinusoknak, ezért a gazdasági hivatal- P(áter) Hospitius hitszónok mindenkori elismervénye fejében- a szükséges téglát és meszet rendelkezésre bocsájtja”.

    A gróf családi tagjai azonban a kis kápolna felépítésén túlmenően, annak felékesítésére is gondot fordítottak. Lamberg Fülöp öccsének, gróf Lamberg Ferenc Antalnak özvegye, Nádasdy Katalin grófnő pl. egy értékes festményt adott át oltárkép céljából a kapucinusoknak, egy tökéletes másolatát annak az olajfestménynek, melyet 1739-ben Innsbruck városa adományozott Mária Teréziának és a „Segítő Szűz Mária” elnevezést viselte, s amelyet később a királynő neki ajándékozott. Sajnos a kép egy idő után elveszett, az illetékesek kénytelenek voltak azt egy kevésbé értékes másik képpel pótolni.images/cikkek/normal/szorban2.jpg


    Fiatal koromban a kápolna csúcsfalán még látható volt az építésévének vakolatából kialakított dátuma: 1794, de mára ez is eltűnt. Nagyon remélem, hogy a sürgősen tatarozásra szoruló építmény falára majd fel fog kerülni ismét ez az évszám.
Schwartz Alajos


A móri szőlőtermelők Szent Orbán napi búcsújának méltó módon történő megünneplését az idei esztendőtől a Mór és Pusztavám Közös Hegyközség vezetése – őseink hagyatékára támaszkodva – szeretné újra hagyománnyá tenni. A május 29-i ünnepélyes Cserhát-dűlői kereszt újraszentelésén jelentette be a hegyközség hogy, gyűjtést szerveznek a kecskehegyi Szent Orbán kápolna külső és belső felújítására: a pénzbeli és társadalmi munka felajánlásokat tisztelettel várják a következő elérhetőségeken:

személyesen Móron Zrínyi u. 36. alatt (a Tűzoltóság épületben) ügyfélfogadási időben, telefonon: 22/ 404-143, 30/ 284-4478,
e-mailen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .images/cikkek/normal/szorban3.jpg