Móri Borvidék Hegyközsége


Címe: 8060 Mór, Zrínyi M. u. 36. Telefon/fax: 22-562-420 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A hegyközség elnöke: Varga Máté
alelnöke: Sáfrán András
hegybírója: Frey Szabolcs

alhegybíró: Németh Csaba


A választmány tagjai:

Belecz József

Bognár Gábor

Bozóky István

Christian Baltieri

Cseh Sándor

Friedl Károly

Geszler József

Szabó Imre

Vécsei Béla


A hegyközség Ellenőrző Bizottság tagjai:
elnök: Bata Ferenc
tagjai: Palocsai Jenő, Pataki Attila

A hegyközség 1995. októberében alakult 82 taggal Mór és Pusztavám Közös Hegyközség néven. A Vértesalja Közös Hegyközség 2012. évi beolvadását követően jelenleg 600 hektár területen, 820 taggal működik. A hegyközség köztestület, non-profit szervezet, az 1994. évi CII. Tv. alapján működik. A hegyközségekről szóló törvényt az Országgyűlés a hazai szőlőművelés érdekeinek előmozdítására, a bortermelés színvonalának emelésére, a termékei piacképességének javítására, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása céljából hozta létre, azonos település termelői és felvásárlói körére vonatkoztatva.

A törvény hatálya alá tartozó településen szőlészeti és borászati árutermelő tevékenység csak hegyközség tagjaként folytatható.
A választmány évente legalább kétszer, de szükség szerint is ülésezik, meghatározott munkaterv alapján. Közgyűlést évente egy alkalommal tartunk.
Tagjainkról a törvényben rögzített, részletes számítógépes nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza a szőlőterületet, művelési módot, fajtát, vagyis a teljes szőlőkatasztert, valamint a pincekatasztert.


Segítünk a jövedéki törvény által meghatározott feladatok végrehajtásában.


Származási bizonyítványokat adunk ki szőlőre és borra szigorú elszámolással. Szőlő kivágási és telepítési engedély kérelmeket véleményezünk és továbbítunk az engedélyt kiadó MVH-nak, az EU eljárási szabályainak megfelelően.

Rendszeres határszemlével ellenőrizzük az ültetvényeket, az utak állapotát, ha szükséges a karbantartását, javítását a települési önkormányzatokkal közösen szervezzük meg.

Szüret előtti és alatti időszakban megszervezzük a szőlőterületek őrzését.


Minden ősszel, október első hetében megrendelésre kerülő Móri Bornapok egyik fő szervezője szervezetünk. A tavaszi Szent György-heti Vigasságok társrendezője szintén a hegyközség, melynek keretében évente megszervezzük a Szent György-napi borversenyt.


Frey Szabolcs hegybíró ügyfélszolgálati ideje:

Hegyközségi Iroda (Mór, Zrínyi M. u. 36.)
Minden héten: hétfőn 13-17 óra között
kedden 8-12 óra között


Az ügyfélszolgálati időn túlmenően rendelkezésre állás munkaidőben a 30/2844-478 telefonszámon.