Isten védd és áldd meg!
Értékmentés: a Cserhát-d?l?i kereszt újraszentelésének történeteMájus 29-én, gyermeknapon egy napsütéses gyönyör? vasárnap délután a Mór és Pusztavám Közös Hegyközség Vezet?sége a közös összefogás jegyében ünnepelni hívta a Cserhát-d?l?re a Móri borvidéken lakókat, ugyanis a sz?l?m?vel?k véd?szentjének ünnepéhez, Szent Orbán napjához kapcsolódóan újraszentelték a felújított keresztet. Mindig jó ilyen kezdeményezésekr?l beszámolni, amikor a megkopott értékeink újra élednek.

A Ferencz Tanya és a Hétkúti Lovaspark fogataival is érkeztek az ünnepségre a vendégek köztük a Brindisi Szent L?rinc Borrend és a Móri Borbarát Hölgyek vezet?i, tagjai a 81-es f?út melletti helyszínre -amit a Móri Rend?rkapitányság rend?rei biztosítottak-, ahol Acsai Sándor karnagy vezényletével muzsikaszóval indult a délután a Móri Ifjúsági Fúvószenekarral. Geszler József, a hegyközség elnöke köszönt?jét követte Schnierer Kitti diák ezen alkalomra írt saját költeményének szavalata, majd utána Frey Szabolcs hegybíró mondta el, hogy mennyi segít? ember közrem?ködésével állhattuk körül a megújult keresztet:

A Cserháti-d?l?i els? sz?l?telepítések emlékére 1870-ben állított kereszt megmentése érdekében, önkéntes alapon fogtak össze a Cserhát-d?l? sz?l?sgazdái Schnierer Gyula és Bognár János vezetésével. Az utóbbi években, évtizedekben a „sz?l?kön lév? Isteni Gondviselést” jelképez? keresztet sajnos teljesen ben?tték a bokrok, a kereszt is letört a talapzatáról. Egy évvel ezel?tt a cserháti sz?l?sgazdák kitisztították a kereszt körüli elvadult területet, valamint ideiglenesen visszarögzítésre került a megcsonkult feszület a talapzatára. A méltó helyreállításhoz azonban anyagi forrásra is szükség volt, melynek érdekében a sz?l?sgazdák segítségért a hegyközség vezetéséhez fordultak. A hegyközség – anyagi lehet?ségek híján – felvállalta a helyreállítás további szervezését. Geszler József hegyközségi elnök megkeresésére –a szentel?n is tiszteletét lerovó– Fenyves Péter polgármester úr szinte els? szóra vállalta a Mór Városi Önkormányzat részér?l a szükséges anyagiak biztosítását. A Polgármesteri Hivatal a tereprendezés után term?földet, f?magot, díszfákat biztosított, a parkosítást szintén társadalmi munkában a helyi sz?l?termel?k végezték. Az eredeti német nyelv? szöveg fordítását Freyné Pratsler Anikó tanár végezte, melynek felhasználásával a magyar nyelv? szöveget tartalmazó tábla anyagköltségét és elkészítését Gróf Gábor órásmester, helyi vállalkozó ajánlotta fel.

Szintén az Önkormányzat vállalta a szinte már olvashatatlan német nyelv? felirat átfestésének, valamint a sérült helyére egy teljesen új feszület elhelyezésének költségét. A restaurátori munkákat Nagy Károly úr végezte. A következ? megmenteni kívánt cél: a Szent Orbán kápolna küls? és bels? felújítása, mellyel külön cikkben is foglalkozunk.

A mindig újat mondó, leny?göz? szellemi frissesség? Schwartz Alajos bácsi, Pro Urbe díjas helytörténész idézte meg élvezetesen a múltat az Ezerjó hazájáról, Mórról és annak sz?l?termesztésér?l mesélt. (melynek szövegét a Móri Borvidék honlapján, a www.moriborvidek.com honlapon is olvashatják). A Cserhát nevét az 1870-ben kivágott cserfákról kapta, ezek helyére telepítették ?seink a sz?l?ket. (Nem volt nagy terület?, de közelsége miatt közkedvelt volt. Több d?l?úton volt elérhet?, melyek a dombot megkerülve vezették tovább a szomszédos „Móri csatornához”, ahol malmok sorakoztak. Továbbhaladva volt elérhet? a Tímár-Tárnok és T?rös puszta, valamint Nagyveleg, Balinka, Isztimér falvak.) Az ekkor felállított k?kereszt talapzatára egy k?faragó ezt a feliratot véste: „De, Andenken der Gründung dieses Weinberges vom Jahre 1870. Von J. Buder. Gott beschütz und segne es!” Magyarul: E sz?l?hegy alapításának emlékére 1870-ben J. Buder. Isten védd és áldd meg!”. 1850-ben a feudális rend megd?lése után egész országban megalakultak a Községi Hivatalok. Mór lakosai Frey Jánost választotta meg bírónak, a megye pedig Buder Józsefet jelölte jegyz?nek, mindketten 40 éven át viselték tisztségüket, a Cserhát kiültetésének idejében is. Biztosra vehetjük, hogy Buder jegyz? (másutt Buderer-alakban szerepel) Frey bíróval egyetértésben utalta ki ennek a k?keresztnek a költségeit a község pénztárából-vagy az itteni sz?l?tulajdonosok adták össze az árát.

A felújított feszület felszentelésének szertartását Száraz László esperes, plébános atya végezte, mellyel a jelenlév? sok ember méltán érezhette úgy, hogy milyen jó, hogy részesei lehetnek ennek az emelkedett pillanatnak.

A hivatalos rész végeztével a fúvósok kit?n? muzsikája mellett a helyi bortermel?k finom borokkal, feleségeik finom süteményeivel vendégelték meg a szép számú vendégsereget, s beszélték meg a régmúlt emlékeit és jelen élményeit. A Móri Borvidék TDM Egyesület segített a szervezésben, akik ekkor éppen a Csókak?i vár alatt csaltak mosolyt több más egyesületekkel közösen a gyermekek arcára a színvonalas programokkal.

Kedves idelátogatók! Kerekedjenek fel és egy kellemes délutáni séta, kerékpározás alkalmával a móri strand felöli úton haladva tekintsék meg ezt a régen és most is példaérték? kezdeményezéssel elkészült emlékhelyet.


images/cikkek/normal/cserhat.jpg


Hrubos Zsolt fotós fényképe a móri Cserhát-d?l?i kereszt újraszentelésér?l (2011. május 29.)


Err?l a rendezvényr?l valamint a Mór és Pusztavám Közös Hegyközség másik kezdeményezésér?l: a móri kecskehegyi Szent Orbán kápolna megmentésér?l (küls? és bels? felújításáról) b?vebb felvilágosítást Frey Szabolcs Hegybírótól kaphatnak:
személyesen: 8060 Mór Zrínyi u. 36. alatt (a T?zoltóság épületben) ügyfélfogadási id?ben
telefonon: 22/ 404-143, 30/ 284-4478

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , www.moriborvidek.com

  • сделать ремонты тут