MEGHI?VO? (meghívó letöltése)


Tisztelt Ho?lgyem/Uram!


A Mo?ri Borvide?k Hegyko?zse?ge neve?ben nagy szeretettel meghi?vom O?nt e?s Kedves Csala?dja?t a szo?lo?mu?velo?k ve?do?szentje?nek tisztelete?re szentelt mo?r-kecskehegyi Szent Orba?n Ka?polna bu?csu?ja?ra.


A rendezve?ny ido?pontja: 2018. ma?jus 25. pe?ntek 18 o?ra


Helyszi?ne: Mo?r, Kecskehegy (Megko?zeli?te?s: Wekerle Sa?ndor Szabadido?ko?zpont e?s a Mo?ri Flo?ra Kerte?szet ko?zo?tti u?ton elindulva, 2 keresztezo?de?sen egyenesen a?t, a hegy teteje?n, a betonu?t ve?ge?ne?l. A hegyteto?n, a ka?polna ko?zele?ben leparkolni 17,50 o?ra?ig lehetse?ges, azt ko?veto?en a rendezve?ny zavartalansa?ga?nak biztosi?ta?sa e?rdeke?ben a ka?polna csak gyalog ko?zeli?theto? meg, parkola?s a Wekerle Szabadido?ko?zpontna?l!)


A program a ko?vetkezo?:
18,00 o?ra: A hagyoma?nyos Szent Orba?n-napi bu?csu?i szentmise?t bemutatja Fr. Szpisja?k Pe?ter Pa?l OFM Cap., templomigazgato?
kb. 18,45 o?ra?to?l te?rzene?t ad a Mo?ri Ifju?sa?gi Fu?vo?szenekar, ko?zben borki?na?la?s mo?ri termelo?k boraibo?l, su?teme?ny, besze?lgete?s


Megtisztelo? re?szve?tele?re sza?mi?tunk. Mo?r, 2018. ma?jus 8.

U?dvo?zlettel:
Varga Ma?te? hegyko?zse?g elno?ke

 

 

  • сделать ремонты тут