Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés

a Móri Borvidék hegyközségei számára

2011.06.20-06.26.

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen.

fázis

Csap össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

24.

06.13-06.19.

13,6

19,8

6

15,0

20,0

6

25.

06.20-06.26.

7

7

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

24.

06.13-06.19.

7,0

19,5

6

12,2

19,8

6

25.

06.20-06.26.

7

7

Fenológiai állapot: zöldborsó állapot (7)

Fert?zésveszély:

Lisztharmat: Csákberény – er?s fert?zés veszély

Mór – er?s fert?zés veszély

Zámoly – er?s fert?zés veszély

Csókak? – er?s fert?zés veszély

Peronoszpóra: nincs fert?zés veszély

Szürkerothadás: nincs fert?zés veszély

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 7,0 – 15,0 mm közötti csapadék hullott. Nagyobb csapadék kedden és vasárnap volt. A rendkívül szeszélyes id?járás miatt kis távolságon belül is nagy csapadék különbségek voltak. A heti átlagh?mérséklet 19,5 – 20,0 fok között volt, a hét elejét?l emelkedett a napi átlagérték, csütörtökön volt a legmagasabb, majd ismét csökkent a hét végén. Vasárnap majdnem 10 fokkal csökkent a napi középh?mérséklet értéke. A napi h?mérsékleti értékek közel 1,0 fokkal magasabbak az el?z? héten mért értékeknél.

Id?járási el?rejelzés (2011.06.20-06.26.)

Az el?rejelzés a következ? hétre igen változó, a hét elejét?l meleged?, változóan csapadékos id?t jelez. Csapadék inkább a hét második felében lehet. A hét közepére kánikula várható, melynek hatására a délutáni órákban záporok, zivatarok, jéges? lehet er?s széllel. Csapadék 10 mm körül várható, de felh?szakadás esetén akár 40 – 50 mm is el?fordulhat.

A hét végén 22 - 25 fokra csökken a maximum h?mérséklet, – az éjszakai h?mérséklet hét elején 10 – 12 fok körül, a hét második felében 14 – 17 fok körül alakul. Éjszaka el?fordulhat 100 %-os páratartalom is.

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program minden érzékenységi kategóriában – „er?s lisztharmat fert?zés veszély” jelzést ad. A változó h?mérséklet kedvez a gomba fejl?désének, de a hét közepén várható 30 fok körüli értékek már csökkentik a fert?zés veszélyét. A program javaslata szerint, ha az el?z? héten javasolt kezelést elvégezték, most nem kell permetezni. A változékony id?járás miatt a permetezési fordulót célszer? 10 – 12 napra rövidíteni, ezt a következ? védekezés tervezésénél vegyék figyelembe.

A helyi megfigyelés szerint a tarka sz?l?molyok rajzása megsz?nt, a kihelyezett csapdák az elmúlt héten nyerges sz?l?molyból fogtak néhány lepkét. Védekezés ellenük nem indokolt.

Kecskemét, 2011.06.20.

Dr. Sz?ke Lajos

szaktanácsadó

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.

Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.

  • сделать ремонты тут