Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés
a Móri Borvidék hegyközségei számára
2011.08.08.-08.14.

 

 

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

 

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl.

°C

Fen. fázis

31.

08.01.-08.07.

12,4

20,0

8 (9)

12,4

20,0

8 (9)

32.

08.08.-08.14.

 

 

9

 

 

9

 

 

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

31.

08.01.-08.07.

9,8

19,5

8 (9)

32,0

19,8

8 (9)

32.

08.08.-08.14.

 

 

9

 

 

9

 

 

Fenológiai állapot:

fürtzáródás el?tt (8) - kései érés? fajták

 

zsendülés kezdete (9) - korai, középérés? fajták

 

Fert?zésveszély:

Lisztharmat:

Csákberény - gyenge fert?zés veszély
  Mór - gyenge fert?zés veszély
  Zámoly - nincs fert?zés veszély
  Csókak? - gyenge fert?zés veszély
Peronoszpóra:   fiatal levelek fert?zés veszélye er?s (Csákberény és Csókak?) nincs fert?zés veszély – a többi területen
Szürkerothadás: Csákberény - er?s fert?zés veszély – korai, középérés? érzékeny fajtáknál
    - nincs fert?zés veszély – egyéb fajták
  Csókak? - er?s fert?zés veszély – érzékeny és kevésbé érz. fajtáknál
    - nincs fert?zés veszély – ellenálló fajtáknál
  Mór - gyenge fert?zés veszély korai és középérés? fajtáknál
  Zámoly - gyenge fert?zés veszély korai és középérés? fajtáknál

 

 

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 9,8 – 32,0 mm közötti csapadék hullott. A csapadék nagyobb része csütörtökön hullott, de Zámoly térségében utána is volt es?. A rendkívül szeszélyes id?járás miatt kis távolságon belül is nagy csapadék különbségek lehetnek. A heti átlagh?mérséklet 19,5 – 20,0 fok között volt, a hét elejét?l emelkedett a napi átlagérték, vasárnap volt a legmagasabb – ekkor a maximum értékek 33 fok körül alakultak. Az éjszakai minimum h?mérséklet is emelkedett, 14-18 fok között alakult. A napi h?mérsékleti értékek több mint 3,0 fokkal magasabbak az el?z? héten mért értékeknél.

 

Id?járási el?rejelzés 2011.08.08.-08.14.

Az el?rejelzés a következ? hétre igen változó, a hét elejét?l er?sen csökken? h?mérsékletet, változóan csapadékos id?t jelez. Hétf?n még "kánikula" várható, de estére er?s hidegfront érkezik, több fokkal csökken a h?mérséklet. Csapadék a hét elején várható – akár viharokkal együtt is. Csütörtökt?l kezd melegedni az id? és a hét végére visszatér a nyár.
Az éjszakai h?mérséklet a hét els? napjaiban még 10 - 13 fok körül alakul, a hét második felében 16 – 17 fok körül lehet. A napi maximum kezdetben 20 fok körül, a hét végén 28 – 30 fok körül várható.

 

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program a fajtaérzékenység és az érési id? szerint a mér?állomások körzetében eltér? fert?zési helyzetet jelez.
Az ellenálló fajtáknál a fert?zés veszély a gombás betegségek tekintetében megsz?nt, védekezni nem kell.
Peronoszpóra veszély Csókak? és Csákberény körzetében a fiatal hajtásvégeken lév? leveleken lehet, ez ellen általában már nem kell védekezni, a csonkázással megszüntethet? a veszély. A lisztharmat fert?zés veszélye gyenge. A program már nem javasol védekezést. Ha valahol er?sebb tünetek megjelenése tapasztalható, vagy a korábbi fert?zés er?sebb volt, elegend? a kontakt szer – pl. a kéntartalmú Thiovit Jet – használata.
Az érzékeny fajtáknál, ha a szüret kés?bb várható, a Botrytis ellen még érdemes védekezni (pl. Chorus, Switch, Quadris Max).
A változékony id?járás miatt a permetezési fordulót célszer? 10 – 12 napra rövidíteni, ezt a következ? védekezés tervezésénél vegyék figyelembe. A felhasznált szerek élelmezés-egészségügyi várakozási idejét a szüret közeledtével szintén figyelni szükséges.

 

 

Kecskemét, 2011.08.08.

 

Dr. Sz?ke Lajos
szaktanácsadó

 

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.
Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.