Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés

a Móri Borvidék sz?l?termel?i számára

2012.06.11.-06.17.

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?mátl. °C

Fen. fázis

23.

06.04.-06.10.

13,4

18,4

5

13,4

18,4

5

24.

06.11.-06.17.

6

6

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

23.

06.04.-06.10.

38,0

18,5

5

14,4

19,2

5

24.

06.11.-06.17.

6

6

Fenológiai állapot: virágzás után (6)

Fert?zésveszély:

Lisztharmat: Csákberény – er?s fert?zés veszély

Mór – er?s fert?zés veszély

Zámoly – er?s fert?zés veszély

Csókak? – er?s fert?zés veszély

Peronoszpóra: nincs fert?zés veszély

Szürkerothadás: nincs fert?zés veszély

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 13,4-38,0 mm közötti csapadék hullott. A heti átlagh?mérséklet 18,4 – 19,2 fok között volt, a hét elején kedden és szerdán er?sen visszaesett a napi átlagérték (14,0 – 15,0 fok körülire), majd a hét végéig emelkedett (19 - 21 fok körül) az átlagh?mérséklet. A napi h?mérsékleti értékek mintegy 1,5 fokkal magasabbak az el?z? héten mért értékeknél.

Id?járási el?rejelzés (2012.06.11- 06.17.)

Az el?rejelzés a következ? hétre a hét elején hidegfront érkezését és csapadékot jelez, sok helyen viharok, jéges?, felh?szakadás is lehet. A hét közepét?l emelkedik a h?mérséklet, megsz?nik a csapadék, a hét végére kánikulai meleg is várható (30 fok felett is lehet), az éjszakai h?mérséklet 6– 14 fok körül alakul, a napi maximum a hét végén már 30 - 32 fok körüli lehet.

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program az – érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriában – „er?s lisztharmat fert?zés veszély” jelzést ad. A program a héten a lisztharmat ellen hosszabb hatásidej? készítménnyel védekezést javasol (pl. Thiovit Jet és Topas 100 EC kombinációja). A virágzás utáni id?szakban megel?z? védekezés lehet a peronoszpóra és a Botrytis ellen is (pl. Quadris Max vagy Pergado F). Az ellenálló fajtáknál a „fert?zés veszély nincs” jelzést adja a program. Védekezést nem javasol.

Az elmúlt héten a molyok rajzása már megsz?nt, a kihelyezett csapdák csak nyerges sz?l?molyt fogtak (20 – 30 db-ot).

Az id?járás el?rejelzés szerint a hét második felében (csütörtökt?l) lesz permetezésre alkalmas id?.

Kecskemét, 2012.06.11.

Dr. Sz?ke Lajos

szaktanácsadó

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.

Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.