Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés

a Móri Borvidék sz?l?termel?i számára

2012.06.25-07.01.

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl.

°C

Fen.

fázis

25.

06.18.-06.24.

3,4

25,3

7

1,0

25,0

7

26.

06.25.-07.01.

7

7

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

25.

06.18.-06.24.

1,4

23,9

7

12,8

24,5

7

26.

06.25.-07.01.

7

7

Fenológiai állapot: zöldborsó nagyságú bogyóállapot (7)

Fert?zésveszély:

Lisztharmat: Csákberény – er?s fert?zés veszély

Mór – er?s fert?zés veszély

Zámoly – er?s fert?zés veszély

Csókak? – er?s fert?zés veszély

Peronoszpóra: nincs fert?zés veszély

Szürkerothadás: nincs fert?zés veszély

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 1,0 – 12,8 mm közötti csapadék hullott. A heti átlagh?mérséklet 23,9 – 25,3 fok között volt, a hét elejét?l csütörtökig magas volt a napi átlagérték (27 fok körüli), majd a hét végéig csökkent (23 fok körül) a h?mérséklet. A napi h?mérsékleti értékek 5 – 7 fokkal magasabbak az el?z? héten mért értékeknél.

Id?járási el?rejelzés (2012.06.25- 07.01.)

Az el?rejelzés a következ? hétre a hét elején hidegfrontot és csapadékot jelez. A hét közepét?l csökken a csapadék valószín?sége, még csütörtökön lehet nagyobb mennyiség? csapadék, a hét végén ismét jelent?s h?mérséklet-emelkedés várható, vasárnap kánikula lehet – 32 fok körüli értékkel. Az éjszakai h?mérséklet 16– 19 fok körül alakul, a napi maximum a hét elején 22 fok körüli lehet, a hét második felében 26 – 32 fok várható.

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program az – érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriában – „er?s lisztharmat fert?zés veszély” jelzést ad. A program intenzív szerrel való permetezést javasol – pl.: Topas 100 EC.

Az ellenálló fajtáknál a „gyenge fert?zés veszély” jelzést adja a program. Megel?zésként kontakt szerrel való védekezés javasolt – pl. Thiovit Jet.

A peronoszpóra fert?zésének megel?zéseként egy Pergado Cu vagy Quadris Max készítményekkel való kezelést érdemes elvégezni.

Az elmúlt héten a molyok II. nemzedékének rajzása elkezd?dött, a kihelyezett csapdák 2 – 26 db lepkét fogtak. A védekezés még nem indokolt.

Az id?járás el?rejelzés szerint kedden, szerdán és a hét vége felé (pénteken - szombaton) lesz permetezésre alkalmas id?.

Kecskemét, 2012.06.25.

Dr. Sz?ke Lajos

szaktanácsadó

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.

Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.