Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés

a Móri Borvidék sz?l?termel?i számára

2012.07.16-07.29.

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?mátl. °C

Fenológiai fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl.

°C

Fenológiai fázis

28.

07.09.-07.15.

19,8

20,8

8

25,2

20,5

8

29.

07.16.-07.22.

8

8

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

28.

07.09.-07.15.

21,0

20,2

8

12,4

21,3

8

29.

07.16.-07.22.

8

8

Fenológiai állapot: fürtzáródás el?tt (8)

Fert?zésveszély:

Lisztharmat: Csákberény – fert?zés veszély múlóban

Mór – fert?zés veszély múlóban

Zámoly – fert?zés veszély múlóban

Csókak? – fert?zés veszély múlóban

Peronoszpóra: nincs fert?zés veszély

Szürkerothadás: nincs fert?zés veszély

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 12,4 – 25,2 mm körüli csapadék hullott. Csapadék nagyobb mennyiségben szerdán és vasárnap esett, de kisebb mennyiség majdnem minden nap volt. A heti átlagh?mérséklet 20,2 – 21,3 fok között volt, a hét végére 15 - 16 fokra csökkent a napi átlagh?mérséklet. A napi h?mérsékleti értékek 6 - 7 fokkal alacsonyabbak az el?z? héten mért értékeknél. A csapadék során jég is hullott, a jégkár becsült mértéke a borvidék károsodott területein 1 – 5 % közötti.

Id?járási el?rejelzés (2012.07.16- 07.29.)

Az el?rejelzés a következ? két hétre változékony id?t jelez. A napi maximum értékek az id?szak elején 22 - 28 fok körül várhatóak. A hét közepét?l (csütörtökt?l) emelkedik a h?mérséklet, ismét kánikulai meleg 30 – 32 fokos maximum várható. Az éjszakai h?mérséklet 12– 14 fok körül alakul, ami a hét második felében 16 – 20 fokig emelkedik. A héten bárhol el?fordulhat hirtelen zápor, zivatar, jéges? is. Az id?járás területi eloszlása nagyon változó lehet.

A következ? héten (július 23-tól) az éjszakai h?mérséklet 13 – 17 fok, a napi maximum 26 – 30 fok körül lehet. Minden nap várható csapadék, mennyisége 1 – 3 mm között lehet. A hét végén ismét kánikulai meleg lesz (30 fok felett), csapadék ekkor nem várható.

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program az – érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriában – „lisztharmat fert?zés veszély múlóban” jelzést ad. Ha az elmúlt héten javasolt védekezést (Thiovit Jet + Topas) elvégezték, akkor most nem kell permetezni. Ha a védekezés eddig elmaradt, azt a héten érdemes elvégezni. A hét elejére jelzett csapadék miatt a permetezés várhatóan csak a hét végén végezhet? el. A peronoszpóra veszély minimálisra csökkent, ha fert?z is, csak a fiatal hajtásvégeket veszélyezteti, melyet a csonkázással egyébként is eltávolítanánk.

Az ellenálló fajtáknál a „nincs fert?zés veszély” jelzést adja a program. Védekezni ezeknél a fajtáknál nem kell.

A jégvert területeken a sebek kezelésére ajánlható a Quadris Max + Thiovit Jet használata, mellyel többféle kórokozó ellen tudunk védekezni.

Az elmúlt héten a molyok rajzása jelent?sen csökkent, a kihelyezett csapdák 1 – 2 db lepkét fogtak. A tarka sz?l?moly rajzáscsúcsa az el?z? héten volt. Ha a helyi megfigyelés indokolja, a védekezés elvégzend? pl. Karate Zeon vagy Affirm készítménnyel.

Az id?járás el?rejelzés szerint a rendkívül magas nappali h?mérséklet miatt a gombák fejl?dési feltételei er?sen korlátozottak, a nagy h?ség nem kedvez nekik. Valószín?, hogy a következ? hetekben sem alakul ki er?s fert?zés.

Kecskemét, 2012.07.16.

Dr. Sz?ke Lajos

szaktanácsadó

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.

Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.

  • сделать ремонты тут