Sz?l? növényvédelmi el?rejelzés (2014.04.24.)

a Móri Borvidék sz?l?termeszt?i számára

Kiadva: 2014.04.24. 12:00-kor.

Érvényes: 2014.05.01-ig.

Várható frissítés: 2014.05.01. 12:00-kor.

A 2013. év ?szi- 2014. év téli id?járása végig kedvezett a sz?l? számára. Er?s leh?lések nem fordultak el?. A havi átlagh?mérsékletek magasak voltak, kevés csapadék hullott. A fakadás el?tti 4 hét id?járása meleg és száraz volt. A március átlagh?mérséklete 10,3oC lett. A hónap során csak néhány mm csapadék hullott. A hónap során 2 nap fordult el? gyenge fagy. A statisztikáink szerint az idei március volt a legmelegebb és az egyik legszárazabb az elmúlt húsz év során.

A száraz, meleg tavasz során a vegetáció a megszokottól eltér?en 3 héttel el?bb indult. A sz?l?nél nem jelentkezett a megszokottól eltér?, száraz id?járás negatív hatással. A fakadás április 4-t?l folyamatosan megindult. A talaj fels? rétegéb?l ugyan hiányzott a csapadék, de ez a fakadást nem zavarta.

image001

Téli vagy tavaszi fagykár nem volt. A száraz március sem viselte meg a t?kéket. A fakadás a megszokottól 10 nappal korábban kezd?dött. Fakadás után a hajnali hidegek hatására csak lassan fejl?dött a sz?l?. A néhány napja leesett csapadéknak és a meleged? id?nek köszönhet?en most jól fejl?dnek a kis hajtások, amelyek jelenleg 10-15 cm-es hosszúságúak a Borvidék ültetvényeiben. A levélkék közül el?bújó kis fürtkezdemények száma megfelel?, ez alapján kedvez? számú fürt várható. A legfontosabb teend? a mostani id?szakban az atkák elleni védelem.

image002

A fiatal hajtásokon sok helyen megjelentek a levélatkák és a gubacsatkák is. A gubacsatkák elleni hatékony védekezésnek ez az utolsó id?pontja. Amikor már kialakul a gubacsnál a nemez a fonáki oldalon, akkor már csak szerény hatékonysággal védekezhetünk a kártev? ellen. A nagy adagú kénnel végzett permetezés ebben a mostani id?szakban nagyon hatásos ellenük. Megismételve, kétszer egymás után a kénes lemosásszer? permetezést, egyedszámuk annyira lecsökken általában, hogy ezek után közepesen fert?zött ültetvények esetében nincs szükség speciális atkaöl? szeres kezelésre a továbbiakban, nyár elejéig. 

image003

Er?s fert?zés esetén ne sajnáljuk - az egyébként nem olcsó - speciális atkaöl? szereket kijuttatni. Az er?sen fert?zött sz?l? hajtásnövekedése lelassul és a szívogatott hajtások a kés?bbiekben nem tudják a fejl?d? fürtöket ellátni tápanyaggal. Jelent?s termésveszteséggel lehet számolni az ilyen ültetvényekben.

A tarka sz?l?moly folyamatosan rajzik. Szex-feromon csapdáink átlagosan 21 db-ot fogtak a héten. Ebb?l a nagy egyedszámból következ?leg a molyok közepes-er?s kártételére lehet számítani az idei évben. 

image004

Az els? lárvák megjelenése május 12-körül várható. Ezt követ?en 1 héttel id?zítsük a kontakt rovaröl?-szeres kezelést a tömeges lárvakelés idejére. Amennyiben nem akarjuk, hogy a lárvák kelése megkezd?djön, megel?zhetjük azt kitinszintézis-gátló készítmény használatával, amelyet a rajzáscsúcsban kell kijuttatni.

A májusi cserebogár több helyen, f?leg az erd?vel határos részeken a gyümölcsfák mellett a sz?l?t is károsítja. A gyümölcsfákat permetezve a sz?l?t is permetezzük meg a kártev? ellen, ahol az egyedszám indokolja. A kis hajtások lerágásával kárt tehetnek a sz?l?ben. 

image005

A sz?l?ben a gyomnövényekre is fordítsunk kell? figyelmet. Sorkezelés formájában kijuttatva a glifozát hatóanyagú szereket, eredményesen tarthatjuk gyommentesen a sz?l?t. Az említett hatóanyag minden magról kel? és ével? gyomnövényt irt. A gyomnövények 15-?25 cm-es fejlettségénél juttassuk ki. Ével? gyomnövények ellen a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza eléri a 20-25 cm-t, a magasabb dózist kijuttatva javasolt használni. Apró szulák ellen közvetlen a szulák virágzását megel?z? id?szakban használhatjuk eredményesen a gyomirtószereket. Ha az ültevény nyár közepére kigyomosodik, a nyári kezelést újra glifozát tartalmú készítménnyel végezzük majd el. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás. A fent említett hatóanyag kifejezetten környezet-kímél?, ezért az integrált termesztésben is felhasználható.

A meteorológiai állomások által mért adatok.

 04.18.-24.

 Heti átlagh?mérséklet (oC)

 Csapadékösszeg (mm)

 Csákberény 

 12,4

7,2

 Csókak? 

12,1

 10,8

 Mór      

 11,8

16,4

 Zámoly   

11,9

 13,4

Péntekt?l szerdáig délutánonként sokszor esik, villámlik és néhány fokkal csökken? h?mérséklet, szerdától ismét melegebb id? valószín?. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet végezni biztonságosan, az es?, zivatar veszélye fennáll.  A következ? 7 napban Borvidékünkön 27 mm csapadék várható (Forrás:http://www.eumet.hu/).

 A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következ? készítményeket ajánlja.

A

image006

ajánlata erre a hétre: atkák ellen Thiovit Jet, Vertimec 1,8 EC

gyomok ellen Medallon Prémium

  • сделать ремонты тут