Meteorológiai adatok feldolgozása és növényvédelmi el?rejelzés

a Móri Borvidék hegyközségei számára

2011.05.09-05.15.

Az elmúlt héten mért h?mérséklet és csapadékadatok:

Hetek s.sz.

Dátum

tól-ig

Csákberény

Csókak?

Csap. össz. mm

H?m átl. °C

Fenológiai fázis

Csapössz. mm

H?m. átl.

°C

Fen.

fázis

18.

05.02.-05.08.

3,2

10,5

2

4,4

10,1

2

19.

05.09.-05.15.

 

 

3

3

Hete s.sz.

Dátum

tól-ig

Mór

Zámoly

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

Csap. össz. mm

H?m. átl. °C

Fen. fázis

18.

05.02.-05.08.

5,6

9,8

2

2,8

9,2

2

19.

05.09.-05.15.

 

3

3

Fenológiai állapot: 60 – 80 cm-es hajtáshossz (3)

Fert?zésveszély:

Lisztharmat: Csákberény – er?s fert?zés veszély

                     Mór –             er?s fert?zés veszély      

                     Zámoly –       er?s fert?zés veszély      

                     Csókak? –      er?s fert?zés veszély                  

Peronoszpóra: nincs fert?zés veszély

Szürkerothadás: nincs fert?zés veszély

Id?járás rövid jellemzése:

Az elmúlt héten 2,8 – 5,6 mm körüli csapadék hullott. A heti átlagh?mérséklet 9,2 – 10,5 fok között volt, a hét elején még magasabb napi átlagértékek voltak, ami a hét közepére csökkent. A napi h?mérsékleti értékek mintegy 3 - 4 fokkal alacsonyabbak az el?z? héten mért értékeknél. Csütörtökön és pénteken éjszaka a h?mérséklet 0 fok körül alakult, de a Móri és a Zámolyi állomás -1,0 fok körül mért. A mélyebb fekvésekben kisebb fagykár jelentkezett, a becslések szerint borvidéki átlagban kb. 5 % alatti a kár.

A móri és zámolyi adatok szerint a heti h?mérsékleti átlag 10 fok alatt maradt, ami a sz?l? fejl?dését visszavetette, ugyan akkor az atka fejl?dését nem gátolta, így az érzékeny fajtákon atka kár is jelentkezhet.

Id?járási el?rejelzés (2011.05.09-05.15.)

Az el?rejelzés e hétre kicsit melegebb, a hét elején meleged? napos id?t jelez, csapadék csak a hét végén – szombaton és vasárnap várható – az éjszakai h?mérséklet 4 – 10 fok körül alakul, a napi maximum 20 - 24 fok körüli lehet. A hét végén várható csapadék mennyisége 5 – 7 mm lehet.

Védekezési javaslat:

Az el?rejelz? program az – érzékeny és kevésbé érzékeny kategóriában – „er?s lisztharmat fert?zés veszély” jelzést ad, az emelked? h?mérséklet kedvez a gomba fejl?désének. A lisztharmat ellen még elegend? a kén tartalmú szerek használata – pl. a Thiovit Jet. Az ellenálló fajtáknál nem jelez fert?zés veszélyt a program.

A helyi megfigyelés szerint a tarka sz?l?molyok rajzása meger?södött, a kihelyezett csapdák az elmúlt héten átlagosan 112 lepkét fogtak, ez már a rajzáscsúcshoz közeli érték, de védekezni ellenük még nem szükséges.

A h?vös id? miatt az atka kártétel is er?södött, az érzékeny fajtáknál észlelhet?k a tünetek. Ellenük alkalmazható pl. a Vertimec 1,8 EC készítmény.

Kecskemét, 2011.05.09.

Dr. Sz?ke Lajos

szaktanácsadó

 

Az el?rejelzés minden héten elérhet? a www.moriborvidek.com honlapon is.

Országos feldolgozottság a www.syngenta.hu honlapon.