Pusztavámi német nemzetiségi tánccsoportimages/cikkek/normal/96.jpgimages/cikkek/normal/95.jpgimages/cikkek/normal/97.jpg

Pusztavám Fejér Megyei községben a helyi német nemzetiségi néptánc hagyományok ápolásának szervezett formában való elindítása Friedmann Józsefné nevéhez fűződik, aki a mai értelemben vett tánccsoportot megelőzően a helyi Bányász Szakszervezet nyújtotta keretek között - már az 1960-as évektől működtetett gyermektánccsoportot.


1973-ban - Magyarországon az elsők között hat párral alakult meg a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport, főként az Ifjúsági Klub tagjaiból, akkor már a Művelődési Ház szervezésében. A lelkes fiatalok célul tűzték ki a helyi német néptánchagyományok ápolását,
bemutatását és továbbadását. Az Általános Iskola diákjaiból rövid időn belül az után- pótlás csoportok is megalakultak. A 80-as években már "négy generációs" tánccsoport működött a faluban: az ifjúsági tánccsoport utánpótlását egy alsó- és egy felsőtagozatos valamint egy leánycsoport biztosította. A szervezési feladatokat Kiss Józsefné, a Művelődési Ház vezetője látta el.


A Csoport a kezdeti időkben helyi és járási rendezvényeken, magyarországi németek lakta településeken szerepelt sikerrel, az ország majd minden részén. Néhány év elteltével már országos ezüst minősítést kapott, amit később több alkalommal is megismételt.
Nagy jelentőséget tulajdonít az Együttes a az évente megrendezésre kerülő pusztavámi Sváb Bálnak, a Falunapoknak és a Fejér Megyei Nemzetiségi Napnak. Az Együttes nemzetközi kapcsolatai a bajorországi Geretsried várossal kezdődtek, mely a II. világháborút követő kitelepítések révén jelentős pusztavámi származású lakosságot tudhat magáénak. Az első, szerepléssel egybekötött kiutazás 1982-ben történt. A thüringiai Friedrichroda városával 1983-ban, a burgenlandi Nickelsdorf községgel pedig 1988-ban indult a kulturális- illetve testvérkapcsolat.


A Csoport a rendszeres kapcsolatokon kívül is több alkalommal képviselte Pusztavámot külföldi rendezvényeken: az erdélyi Csanád, a stájerországi Mariazell, a bajorországi Altötting búcsújáró helyeken csakúgy, mint Drezdában, a karintiai Klagenfurtban és Lengyelországban.

A Tánccsoport műsorában kizárólag helyi, illetve más magyarországi német vidékekről származó táncok és színpadra vitt élet helyzetek (pl. Pusztavámi Lakodalmas) szerepelnek. A sikeres koreográfiák megalkotója Friedmann Józsefné, mindannyiunk szeretett Klári nénije, 1999-től pedig Frey Szabolcs, a Tánccsoport jelenlegi vezetője. A Tánccsoport 1999-ben egyesületté alakult, önálló szervezeti élettel és gazdálkodással, elnökének Finta Gergelyt választotta. Az aktív táncosok száma 30 fő, életkoruk 15-32 év közötti. Az Együttes bemutatkozásaikak száma éves szinten 20 körülire emelkedett. Az utánpótlást ma az Általános Iskola keretein belül működő gyermektánccsoport biztosítja.


Az együttes zenei kíséretét kezdetben Madarász Sándor harmonikás, majd az általa alapított zenekar látta el. A kísérő együttes vezetője a későbbiekben Deák Ferenc, majd Garas Ernő lett. 2002-től az az elsődleges zenei közreműködő az Engel György által vezetett fúvószenekar. A Tánccsoport több alkalommal közös műsort ad elő a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkarral.


Kapcsolattartók:

Finta Gergely
egyesületi elnök
Tel.:06-30/216-3482


Frey Szabolcs
tánccsoport vezető
Tel.:06-30/284-4478