Tisztelt Borosgazda?k !

 

 

A Mo?ri Borvide?k borosgazda?inak hagyoma?nyos Szent Gyo?rgy napi borversenye 2017. a?prilis 28-a?n, csu?to?rto?ko?n keru?l megrendeze?sre.
A borverseny helye: Mo?r, Mu?velo?de?si Ha?z (Erzse?bet te?r 14.)

 

Nevezni lehet a neveze?si lap kito?lte?se?vel e?s a hegyko?zse?g re?sze?re 2017. a?prilis 18-ig to?rte?no? leada?sa?val. (A neveze?snek nem felte?tele az adott borminta valamely helyi borversenyen to?rte?nt elo?zetes megme?rettete?se, illetve az ott ele?rt eredme?ny.)

 

 

A minta?k leada?sa 2017. a?prilis 24-e?n he?tfo?n de?lelo?tt 9-12, de?luta?n 14-17 o?ra ko?zo?tt lehetse?ges a Mu?velo?de?si Ha?zban. Nevezett te?telenke?nt 3 palack bor leada?sa?t, valamint a borok leada?sakor 1500 Ft/minta neveze?si di?j helyszi?nen to?rte?no? befizete?se?t ke?rju?k.

 

 

A borverseny eredme?nyhirdete?se 2017. a?prilis 28-a?n, pe?nteken 18 o?rakor lesz a Mu?velo?de?si Ha?zban. Az eredme?nyhirdete?st ko?veto?en 21 o?ra?ig lesz leheto?se?g a versenyborok ko?stola?sa?ra.

 

 

Annak e?rdeke?ben, hogy a di?jfelaja?nla?sokat kello? megtiszteltete?ssel viszonozzuk a szeme?lyesen jelenle?vo? szponzorok fele?, felhi?vjuk minden nevezo? figyelme?t, hogy ta?rgyjutalmat csak annak a?ll mo?dunkban a?tadni, aki szeme?lyesen vagy megbi?zottja re?ve?n ke?pviselteti maga?t a di?jkioszto? u?nnepse?gen.

Tova?bbi informa?cio? a 30/2844-478 telefonsza?mon. Mo?r, 2017. a?prilis 7.

Nevezési lap letöltése.

 

Frey Szabolcs
hegybi?ro?
Mo?ri Borvide?k Hegyko?zse?ge

  • сделать ремонты тут