HEGYKÖZSÉGI FELHÍVÁS

Borosgazdák figyelem !

A Mór és Pusztavám Közös Hegyközség felhívja tagjai figyelmét arra, hogy a jövedéki törvény értelmében az egyszer?sített adóraktárasoknak a most aktuális elszámolás záró id?pontja 2012. július 31.

Az elszámolásokat 2012. augusztus 15-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.

A szükséges nyomtatvány (NAV VP J05 jel?) letölthet? a www.nav.gov.hu honlapról. Kitöltéséhez az AbevJava általános nyomtatványkitölt? program el?zetes telepítése szükséges, ami szintén a www.nav.gov.hu honlapról tölthet? le. A nyomtatvány számítógépes kitöltést követ?en kinyomtatható.

A nyomtatványokat a hegyközségi irodában is be lehet szerezni 2012. július 31. és augusztus 14. közötti id?szakban, hétf?n délután 13-17 óráig, vagy kedden délel?tt 8-12 óráig.

A kitöltött nyomtatványok leadása a NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügy?ri Igazgatósága (8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 42.) részére postai úton, illetve személyesen a Vámhivatalban lehetséges.

A külön jogszabály szerint arra kötelezettek 2008. január 1-t?l már csak elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) nyújthatják be az elszámolásukat.

FONTOS!!! A 2011. december 1. – 2012. július 31. közötti elszámolási id?szakban közfogyasztásra forgalomba hozott bor mennyisége után már nem kell megfizetni a forgalomba hozatali járulékot, valamint bevallási nyilatkozatot sem kell készíteni arról, mivel az erre vonatkozó kötelezettség jogszabály értelmében megsz?nt.

Frey Szabolcs

hegybíró

Mór és Pusztavám Közös Hegyközség

  • сделать ремонты тут